1 1

ПРОГРАМА
Розвитку спортивного танцю
в Одеській області на 2004- 2008 р.р.

Вступ
Програма розвитку спортивного танцю в Одеській області на період 2004–2008 роки розроблена відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт». «Про об'єднання громадян». Цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров'я нації» і визначає необхідні зміни у підходах суспільства до забезпечення здоров'я людини, виховання І підростаючого покоління у дусі патріотизму, гуманізму, дружби і взаєморозуміння.
Спортивний танець є невід'ємною складовою регіональної системи фізичної культури і спорту і спрямований на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом її залучення до участі у змаганнях зі спортивного танцю. Спортивний танець є важливим засобом сприяння підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування.


Спортивний танець здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, виховні, інтелектуальні зростання особи та інші функції.
Спортивний танець завдяки розвитку та створенню шкіл масового навчання стає доступний всім верствам населення з різними рівнями достатку і дає можливість займатися, як для загального розвитку, постійного вдосконалення так і переходити у спорт вищих досягнень.
Головною особливістю спортивного танцю, на відміну від всіх іншим видів спорту є те що розпочати заняття спортивним танцем можна в дуже великих вікових діапазонах, адже молодь у віці 20–30 років не може розпочати заняття практично ні у якому виді спорту. Адже як в Україні так і за її межами змагання, турніри масово проводяться для вікових категорій до 35-ти років, старше 35-ти років та старше 45-ти років.


Другою головною особливістю спортивного танцю, на відміну від всіх інших видів спорту, є те що в порядку експерименту ряд клубів та шкіл масового навчання почали набирати на навчання дітей у віці 4–4,5 років.
Труднощі з якими зіткнувся в своєму розвитку спортивний танець, в першу чергу, пов'язані з економічними проблемами розвитку суспільства, а також з недостатньої державної та громадської підтримки цього виду спорту, недосконалістю сучасної нормативно-правової. методичної та інформаційної бази, яка приховувала його реалії, а також внутрішніми організаційними проблемами в самому танцювальному русі.


Головне завдання осередку АСТУ в Одеській області виховувати спортсменів найвищого світового рівня, які б достойно представляли Одеську область на представницьких національних та світових форумах спортивного танцю, займали чільне місце у списках національних та світових рейтингових листів, підготовка суддів найвищого міжнародного рівня, виховати плеяду тренерів, які би мали можливість готувати танцювальні пари, що претендували б на призові місця на першостях України, Європи та Світу.


Базовою умовою подальшого динамічного розвитку спортивного танцю є подальше вдосконалення його ефективної регіональної моделі як масового самодіяльного спорту та спорту вищих досягнень, яка б сприяла зростанню спортивної майстерності танцюристів. Подальше вдосконалення такої моделі неможливо без критичного аналізу традицій та накопиченого досвіду в спортивно-танцювальному русі України, а також без урахування рівня розвитку спортивного танцю в інших країнах.
Враховуючи зазначене, а також свої статутні завдання, АСТУ передбачає наступну програму своєї діяльності з розвитку спортивного танцю на 2004 — 2008 роки.


Мета, завдання та етапи реалізації Програми


1. Метою Програми є сприяння створенню головних засад регіональної моделі спортивного танцю як масового самодіяльного спорту та спорту вищих досягнень.
2. Головне завдання Програми полягає у створені у межах компетенції осередку АСТУ в Одеській області нормативно-правових, інформаційно-методичних умов, сприятливих для розвитку танцювально-спортивного руху в Одеській області як ефективного засобу гармонійного розвитку особи, зміцнення здоров'я населення, підвищення рівня його фізичного та духовного розвитку, формування здорового способу життя, а також у сприянні через спортивний танець економічному та соціальному прогресу суспільства.
3. Основними завданнями Програми є:

— сприяння в реалізації державної політики щодо розвитку спортивного, масового, оздоровчого танцю;
— участь у межах компетенції громадської організації у формуванні нормативно-правових документів сфери фізичної культури і спорту та сучасної нормативно-правової та інформаційної бази розвитку спортивного танцю;
— удосконалення організаційне: структури осередку АСТУ в Одеській області, налагодження взаємодії з місцевими органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку та популяризації спортивного танцю;
— вдосконалення ефективної системи управління клубами та колективами зі спортивного танцю в Одеській області;
— розвиток системи взаємодії з державними, громадськими та іншими організаціями, а також розвиток міжнародних зв'язків в межах існуючих повноважень;
— формування позитивного іміджу Одеської області у національному спортивному русі;
— створення клубів спортивного танцю, секцій та шкіл для залучення населення до активних занять спортивним танцем:
— сприяння розвитку в Одеській області шкіл масового навчання, дитячих та дорослих ансамблів спортивного танцю, спортивних секцій;
— сприяння методичному та інформаційному забезпеченню розвитку спортивного танцю;
— сприяння подальшій розбудові системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів спортивного танцю.


Реалізація Програми ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за такими напрямами:


1. Організаційна робота та внутрішньо-правове забезпечення.
2. Розвиток інфраструктури спортивного танцю, розширення мережі позашкільних навчальних закладів.
3. Спорт вищих досягнень.
4. Кадрове забезпечення.
5. Матеріально-технічне забезпечення.
6. Інформаційно-методичне забезпечення.
7. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.


1. Організаційна робота та нормативно-правове забезпечення.
1. Здійснити заходи щодо об'єднання в області спортивних клубів в осередку АСТУ в Одеській області.
Весь період Президія осередку АСТУ
2. Провести роботу по розвитку інфраструктури спортивного танцю в області:
— Сприяння реєстрації клубів у обласному осередку.
Весь період Президія осередку АСТУ
— Сприяння розширенню індивідуального членства у АСТУ спортсменів Одеської області.
Весь період Президія осередку АСТУ
— Забезпечити обов'язкове укладання угоди про співробітництво між обласним осередком АСТУ та Управлянням з питань фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації щодо їх взаємодії з розвитку спортивного танцю в Одеському регіоні.
2004 рік Президія осередку АСТУ
— Розробити та запровадити систему багато етапних змагань (першостей клубів, ДЮСШ, міст та районів області, області, відкритих рейтингових змагань).
Весь період Президія осередку АСТУ


3. Проводити огляд-конкурс на кращу організаційну роботу серед спортивних клубів, секцій, міст і районів області, Одеської областей.
Весь період Президія осередку АСТУ
4. Розглянути та затвердити наступні документи:
— типові положення про комісії за напрямками роботи (по змаганнях, колегії суддів, тренерів, зв'язкам з державними та громадськими організаціями, тощо):
2004 рік Президія осередку АСТУ
— концепцію системи підготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів спортивного танцю.
2006 рік Президія осередку АСТУ


5. Підготувати та подавати на розгляд Управлянню з питань фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації:
— Єдиний календарний план обласних змагань зі спортивного танцю
жовтень, щороку Президія осередку АСТУ
— положення про чемпіонати, першості та Кубки Одеської області зі спортивного танцю
Весь період Президія осередку АСТУ
— правила проведення рейтингових змагань АСТУ
2004 рік Президія осередку АСТУ
— правила проведення класифікаційних змагань АСТУ
2004 рік Президія осередку АСТУ
6. Затверджувати план проведення Конгресу суддів та тренерів та терміни їх проведення.

Листопад поточного Президія осередку АСТУ
року на наступний рік щороку

7. Проведення:
· звітно-виборчої Конференції осередку АСТУ;
один раз на рік Президія осередку АСТУ
· засідання Президії осередку АСТУ;
3-4рази на рік Президія осередку АСТУ
· засідання Ревізійної комісії;
1 раз на рік Президія осередку АСТУ
· Конгресу суддів та тренерів.
1 раз на рік Президія осередку АСТУ


8. Здійснювати розвиток співробітництва з Федераціями (Асоціаціями) інших областей, членами Міжнародної федерації спортивного танцю (далі — МФСТ),участь у обміні закордонними делегаціями.
2004–2008 рік Президія осередку АСТУ
9. Співпрацювати з МФСТ з метою розширення представництва суддів Одеської області в суддівській колегії офіційних міжнародних змаганнях, зокрема чемпіонатах світу та Європи, Кубків світу та Європи зі спортивного танцю.
2004–2008 рік Президія осередку АСТУ
10. Затверджувати план проведення обласних навчально-тренувальних зборів зі спортивного танцю для спортсменів, тренерів та педагогів.
листопад поточного Президія осередку АСТУ року на наступний
рік щороку
11. Сприяти проведенню навчально-тренувальних зборів зі спортивного танцю.
Вись період Президія осередку АСТУ
12. Забезпечити дотримання існуючих вимог до єдиного порядку присвоєння суддівським категорій.
Весь період Президія осередку АСТУ, колегія суддів
13. Проводити короткотермінові курси підготовки суддів зі спортивного танцю з їх подальшою атестацією.
Весь період Президія осередку АСТУ
14. Забезпечити своєчасне подання необхідних документів для оформлення спортсменам спортивних розрядів та звань за результатами участі у змаганнях зі спортивного танцю.
Весь період Президія осередку АСТУ


II. Розвиток інфраструктури спортивного танцю, розширення мережі позашкільних навчальних закладів.
1. Провести роботу з популяризації спортивного танцю серед учнівської молоді її закладах освіти області.
Весь період Президія осередку АСТУ
2. Проводити комплекс спортивно-масових заходів зі спортивного танцю до загально державних, галузевих свят та свят міста та області.
Весь період Президія осередку АСТУ, клуби області
3. Проводити роботу по створенню батьківських та тренерських рад колективів, секцій, спортивних клубів.
Весь період Керівні органи секцій, клубів, тощо
4. Здійснювати заходи щодо відкриття ДЮСШ або відділень при ДЮСШ в Одеській області.
Весь період Президія осередку АСТУ,
керівники віще названих установ
5. Здійснювати заходи щодо підвищення якості навчального процесу в секціях, ДЮСШ, СДЮШОР, при проведенні навчально-тренувальних зборів.
Весь період Президія осередку АСТУ, керівники віще названих
установ, тренерська рада
6. Сприяти формуванню системи спортивних клубів як передумови ефективного розвитку спортивного танцю в нових соціально-економічних умовах.
Весь період Президія осередку АСТУ
7. Вести виховну роботу серед спортсменів.
Весь період Президія осередку АСТУ, тренерська рада
8. Проводити чемпіонати та Кубки Одеської області зі спортивного танцю.
Весь період Управління з питань фізичної
культури і спорту разом з обласним осередком АСТУ


III. Спорт вищих досягнень.
1. Забезпечити на рівні сучасних вимог підготовку резерву та членів національних збірних команд України зі спортивного танцю від Одеської області та їх успішний виступ на чемпіонатах та першостях Європи, світу, Кубках світу та Європи.
Весь період Президія осередку АСТУ, тренерська рада
2. Визначити рейтинг кращих спортсменів, тренерів, суддів року, на основі участі в спортивних заходах.
Весь період Президія осередку АСТУ, тренерська рада
3. Підвищити професійний рівень спортсменів, які входять до складу національної команди України від Одеської області, тренерів, шляхом проведення семінарів, курсів, тренерських конференцій.
Весь період Президія осередку АСТУ, тренерська рада
4. Розробити критерії відбору кандидатів до збірної команди Одеської області зі спортивного танцю.
2004 рік Президія осередку АСТУ, тренерська рада
5. Провести роботу щодо включення спортивного танцю до програм комплексних спортивно — масових заходів Одеської області.
2004рік Президія осередку АСТУ
6. Сприяти в проведенні
— рейтингових змагань зі спортивного танцю;
Весь період Президія осередку АСТУ, КСТ
— обласних змагань зі спортивного танцю.
Весь період Президія осередку АСТУ, КСТ
7. Сприяти виїзду збірної команди Одеської області зі спортивного танцю на міжнародні змагання зі спортивного танцю за кордон.
Весь період Президія осередку АСТУ, КСТ
8. Сприяти та співпрацювати з тренерами танцювальних пар — членів збірної команди Одеської області зі спортивного танцю з метою покращання результатів на офіційних чемпіонатах світу та Європи, України, Кубках світу, Європи, України.
Весь період Президія осередку АСТУ, КСТ
9. Сприяти масовій участі танцювальних пар та суддів членів МФСТ з інших країн у Відкритих змаганнях на території Одеської області.
Весь період Президія осередку АСТУ

10. Співпрацювати з МФСТ з метою розширення представництва Суддів від Одеської області в суддівській колегії офіційних чемпіонатів України, Відкритих міжнародних змагань зі спортивного танцю.
2004–2008 рік Президія осередку АСТУ
11. Сприяти виїзду спортсменів та тренерів зі спортивного танцю для участі у навчально — тренувальних зборах за кордоном.
Весь період Президія осередку А СТУ

ІV. Кадрове забезпечення.
1. Провести моніторинг регіональних потреб у кваліфікаційних кадрах з спортивного танцю.
2005 рік Президія осередку АСТУ, тренерська рада,
Управління з питань фізичної
культури і спорту Одеської облдержадміністрації

2. Провести роботу по профорієнтації серед спортсменів які закінчили активні заняття спортивним танцем з подальшим залученням їх на тренерську роботу.
Весь період Президія осередку АСТУ,
тренерська рада


V. Матеріально-технічне забезпечення.
1. Створити на рівні сучасних вимог спортивну базу для підготовки спортсменів Одеської області.
2005 рік Президія осередку АСТУ
2. Створити належні умови для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань в Одеській області. Придбати спеціальну апаратуру: комп'ютери, розмножувальну техніку та теле-, відеоапаратуру.
Весь період Президія осередку АСТУ
3. Вивчити можливість щодо відкриття в Одеській області спеціалізованих залів зі спортивного танцю.
2004рік Президія осередку АСТУ
4. Постійно проводити роботу по залученню спонсорів для фінансування спортивної діяльності, фінансування міжнародних та всеукраїнських змагань в Одеській області.
Весь період Президія осередку АСТУ


VI. Інформаційно-методичне забезпечення.

1. Розмістити та регулярно оновлювати в мережі Інтернет на сайті повну інформаційну базу усіх аспектів діяльності осередку АСТУ, у тому числі:
— коротка історія розвитку спортивного танцю;
— правила проведення змагань;
— інформація про керівний орган осередку АСТУ;
— каталог клубів осередку АСТУ в Одеській області;
— оновлені запрошення на змагання в Одеській області;
— правила про костюми танцюристів;
— рішення Президії осередку АСТУ в Одеській області;
— інша інформація
2004 рік Президія осередку АСТУ
2. Зобов'язати всі КСТ члени осередку АСТУ відкрити електронну адресу — е-mail в мережі Інтернет.
2004 рік Клуби спортивного танцю
3. Створення та розвиток системи взаємодії з середніми учбовими закладами по масовому залученню дітей та молоді до занять спортивним танцем, як на початковому так і рівні поступового зростання спортивної майстерності,
2004-2008рік Президія осередку АСТУ
року на наступний
рік щороку
4. Сумісно з іншими федераціями та клубами спортивного танцю сприяти випуску спеціалізованого журналу спортивного танцю.
2005рік Президія АСТУ
5. Вирішити питання щодо діяльності постійно діючої передачі на телебаченні, радіомовленні.
2005 рік Президія осередку АСТУ
6. Розпочати практику проведення репортажів з офіційних всеукраїнських і міжнародних змагань зі спортивного танцю та трансляцію їх на телевізійних каналах Одеської області.
Весь період Президія осередку АСТУ
7. Висвітлювати репортажі щодо спортивних змагань в журналах та газетах Одеської області, Інтернеті тощо.
Весь період Президія осередку А СТУ


VII. Науково-методичне та медико-біологічне забезпечення.
1. Проводити роботу щодо медико-біологічного забезпечення членів збірної команди Одеської області зі спортивного танцю.
весь період Президія осередку АСТУ
Управління з питань фізичної
культури і спорту Одеської облдержадміністрації
2. Забезпечити закріплення всіх провідних спортсменів — за лікарсько-фізкультурними диспансерами.
весь період Президія осередку АСТУ


Управління з питань фізичної
культури і спорту Одеської облдержадміністрації

Связь с нами

 e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел.: 098-339–3003, Сергей Кириллович Марич

 bottom1